Študenti

Všetky dôležité informácie pre študentov

Harmonogram štúdia v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2018/2019