Stretnutie so zástupcami ŠOP a OZ Voda pre klímu

02.01.2021

Dňa 4.12.2020 sa stretli zamestnanci Katedry ekochémie a rádioekológie doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. a Mgr. Martin Valica, PhD. so zástupcami Štátnej ochrany prírody z CHKO Štiavnické vrchy Ing. Petrom Farbiakom a Mgr. Slavomírom Búcim a s predsedom občianskeho združenia Voda pre klímu - environmentálne technológie RNDr. Ivanom Matušekom. Cieľom stretnutia bolo hľadať možnosti výskumnej spolupráce zúčastnených strán a riešenie projektov zameraných na ochranu a obnovu životného prostredia. Veríme, že Vás čoskoro budeme môcť informovať o úspechoch tejto spolupráce, ktorá by mohla napomôcť k riešeniu environmentálnych záťaží v SR.