Záverečné práce

Vypísané témy záverečných prác 2024/2025

Všetky vypísané témy záverečných prác pre študentov Bc. a Ing. študijných programov končiacich v akademickom roku 2024/2025 nájdete na nasledovnom odkaze


Témy záverečných prác 2023/2024

Zoznam aktuálne riešených záverečných prác študentov končiacich v akademickom roku 2023/2024 nájdete na nasledovnom odkaze


Úspešne obhájené záverečné práce

Zoznam všetkých úspešne obhájených záverečných prác študentov školených pracovníkmi Oddelenia environmentálnych vied