Zelený Andel 2021

Dňom 1.4.2021 bol ukončený 4. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky a zaslali nám svoju prácu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 33 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov. Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla navyše udeliť 2 mimoriadne ocenenia


Výhercovia

1. miesto - Diplom spojený so získaním vecnej ceny - stabilizovaná kamera získava:
Adam Romančák (Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov)
so SOČ projektom s názvom Využitie dažďovej vody zo strechy budovy strednej školy DSA v Trebišove

2. miesto - Čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny - smartfón získava:
Emma Čačková
(Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku, Žilina)
so SOČ projektom s názvom Kvantitatívna a kvalitatívna analýza vzoriek
potenciálne pitnej vody v okolí obce Divinka


3. miesto - Čestné uznanie garanta študijného programu "Ochrana a obnova ŽP",

spojené so získaním vecnej ceny - smarthodinky získava:
Samuel Repaský
(Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves)

so SOČ projektom s názvom Množstvo vyprodukovaného bioplynu v domácnostiach z bioodpaduMimoriadne ocenenie za kvalitne vypracovanú prácu SOČ

spojené so získaním vecnej ceny - powerbanka získava:
Dominika Pjeczková, Sabína Sedláková
(Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové
)

so SOČ projektom s názvom Fytoremediačný potenciál domácich netradičných druhov


Mimoriadne ocenenie za kvalitnú výskumnú prácu v teréne

spojené so získaním vecnej ceny - fitnes náramok získava:
Ema Mišenková, Viktória Barillov
á (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov)

so SOČ projektom s názvom Vplyv koronakrízy na kvalitu životného prostredia sledovaný
pomocou vybraného bioindikátora

 

Výhercom súťaže týmto gratulujeme.

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, ktorý bol uvedený v elektronickej prihláške.

Na záver by sme sa chceli poďakovať Všetkým účastníkom, ktorý nám zaslali prácu a prajeme Vám veľa šťastia v ďalších kolách SOČ.