Zelený Andel 2022

Dňom 30.3.2022 bol ukončený 5. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky a zaslali nám svoju prácu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 34 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov. Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla navyše udeliť 2 mimoriadne ocenenia.


Výhercovia

1. miesto - Diplom spojený so získaním vecnej ceny - smartfón získava:
Timotej Blahušiak (Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin)
so SOČ projektom s názvom Vplyv polyvinylchloridu na správanie rýb


2. miesto - Čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny - smarthodinky získava:
Jozef Jabczun, Alex Kanderka 
(Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov)
so SOČ projektom s názvom Aplikácia sorpčných procesov na efektívnu remediáciu
polychlórovaných bifenylov a ťažkých kovov v rôznych médiách


3. miesto - Čestné uznanie garanta študijného programu "Ochrana a obnova ŽP",

spojené so získaním vecnej ceny - bluetooth reproduktor získava:
Adam Juriš
(Gymnázium Jána Hollého, Trnava) 

so SOČ projektom s názvom Analýza efektivity extrakcie pesticídov z propolisovej tinktúry metódou DLLME



Mimoriadne ocenenie za kvalitne vypracovanú prácu SOČ

spojené so získaním vecnej ceny - darčekový poukaz v hodnote 30€
na nákup kníh v predajniach Martinus
získava:
Marek Červeň, Martin Pecko (Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin)
so SOČ projektom s názvom Dekarbonizácia emisných plynov vstrekovaním hydroxidu sodného


Mimoriadne ocenenie za kvalitnú výskumnú prácu v teréne

spojené so získaním vecnej ceny - darčekový poukaz v hodnote 30€
na nákup kníh v predajniach Martinus
:
Rebeka Jančíková (Gymnázium Gelnica, Gelnica)
so SOČ projektom s názvom Ružínska priehrada volá o pomoc

 

Výhercom súťaže týmto gratulujeme.

Výhercovia budú v najbližších dňoch kontaktovaní e-mailom, ktorý bol uvedený v elektronickej prihláške.

Na záver by sme sa chceli poďakovať Všetkým účastníkom, ktorý nám zaslali prácu a prajeme Vám veľa šťastia v ďalších kolách SOČ.