Konferencie

Medzinárodná konferencia

Aplikované prírodné vedy

Zamestnanci Katedry ekochémie a rádioekológie sa aktívne zúčastnili a publikovali svoje vedecké výsledky v podobe príspevkov na medzinárodných a domácich kongresoch, sympóziách, vedeckých konferenciách a workshopoch:

2nd International Conference "Advances in Environmental Engineering", Ostrava, Czech Republic, November 25. - 27., 2019.

Medzinárodná konferencia XX. Štiavnické dni 2019, Banská Štiavnica, Slovenská republika, Október 1. - 3., 2019.
7th International Conference "Applied Natural Sciences 2019", Tále, Low Tatras, Slovak Republic, September 25. - 27., 2019.

Training School on Multimodal Optical Imaging, 9. - 11. September 2019, Trnava.

Plant Biology CS 2019 "Plant Biology CS 2019", České Budejovice, Czech Republic, August 26 - 30, 2019.

International Conference "Plant Genomics 2019", Berlín, Germany, June 12. - 14., 2019.

EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2019, Valencia, Spain, April 11. -13., 2019.

Biotechnology & Metals 2018, 11. - 12. Október 2018, Košice

Medzinárodná konferencia XIX. Štiavnické dni 2018, Banská Štiavnica 

VISCEA: Plant Biotic Stresses & Resistance Mechanisms III, 2. - 3. Júl 2018, Viedeň

1st International Conference "Advances in Environmental Engineering", Ostrava, Czech Republic, November 28. - 30., 2017.

6th International Conference "Applied Natural Sciences 2017", Jasná, Low Tatras, Slovak Republic, September 27. - 29., 2017.

4th International Scientific Conference on Biotechnology and Metals, Košice, Slovak Republic, November 10. - 11., 2016.

5th International Conference "Applied Natural Sciences 2015", Jasná, Low Tatras, Slovak Republic, September 30. - October 2., 2015.

7th European Meeting on Chemical Industry and Environment (EMChIE 2015), Tarragona, Spain, June 10. - 12, 2015.

International Conference on "Environmentally acceptable use of sewage sludge in soil remediation", Dunajská Streda, Slovak Republic, February 11, 2015.

International Congress on Water, Waste, and Energy Management, Oporto, Portugal, July 16. - 18., 2014.

3rd International Scientific Conference on Biotechnology and Metals, Košice, Slovak Republic, September 17. - 19., 2014.

5th Asia Pacific Symposium on Radiochemistry APSORC13, Kanazawa, Japan, September 22. - 27., 2013.

4th International Conference "Applied Natural Sciences 2013", Nový Smokovec, High Tatras, Slovak Republic, October 2. - 4., 2013.

13th European Meeting on Environmental Chemistry EMEC13, Moscow, Russia, December 5. - 8., 2012.

5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation, Prague, Czech Republic, June 24. - 28., 2012.

2nd International Scientific Conference on Biotechnology and Metals, Košice, Slovak Republic, September 22. - 23., 2011.

3rd International Conference "Applied Natural Sciences 2011", Papiernička - Častá, Slovak Republic, October 5. - 7., 2011.

International congress of environmental research, Reduit, Mauritius, September 16. - 18., 2010.

3rd IFSDAA International Seminar on Crop Science for Food security, Bio-energy and Sustainability, Szeged, Hungary, June 1. - 3., 2010.

Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech, Kraków, Poland, September 20. - 22., 2010.

10th European Meeting on Environmental Chemistry EMEC10, Limoges, France, December 2. - 5., 2009.

International Conference on Applied Natural Sciences, Trnava, Slovak Republic, October 7. - 9., 2009.

Konferencia "Mikrobiológia vody a životného prostredia", Poprad, Slovenská republika, 30. september - 2. október, 2009.

1st International Scientific Conference on Biotechnology and Metals, Košice, Slovak Republic, September 24. - 25., 2009.

International Symposium on Trace Elements in the Food Chain, Budapest, Hungary, May 21. - 23., 2009.

IV. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín", Nitra, Slovenská republika, 27. - 28. január, 2009.

9th European Meeting on Environmental Chemistry, Girona, Spain, December 3. - 6., 2008.
Konferencia "Mikrobiológie vody a prostředí", Luhačovice, Česká republika, 17. - 19. september, 2008.

7th Alps Adria Scientific Workshop, Stará Lesná, Slovak Republic, April 28. - May 1., 2008.
International Conference on Applied Natural Sciences, Trnava, Slovak Republic, November 7. - 9., 2007.

15th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2007 - Quality Assurance of Products, Safety of Production and Environment, Trnava, Slovak Republic, October 18. - 19., 2007.

6th Alps Adria Scientific Workshop, Obervellach, Austria, April 30. - May 5., 2007.

14th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2006, Trnava, Slovak Republic, October 19. - 20., 2006.

Konferencia "Mikrobiológia vody a prostredia", Poprad, Slovenská republika, 22. - 25. september, 2006.

International Symposium on Trace Elements in the Food Chain, Budapest, Hungary, May 25. - 27., 2006.

Mechanism of Radionuclides and Heavy Metals Bioaccumulation and their Relevance for Biomonitoring, Warsaw, Poland, October 7. - 8., 2005.

Bioaccumulation of Radionuclides and Heavy Metals - as a Marker of Environmental Contamination, Kazimierz Dolny upon Vistula, Poland, September 26. - 28., 2004.