Konferencie

Medzinárodná konferencia

Aplikované prírodné vedy

Zamestnanci Oddelenia environmentálnych vied sa aktívne zúčastnili a publikovali svoje vedecké výsledky v podobe príspevkov na medzinárodných a domácich kongresoch, sympóziách, vedeckých konferenciách a workshopoch:

Domáce a medzinárodné podujatia

Rok 2023

6th meeting on Microbial Responses to Stress - Microbial Stress 2023, Vienna, 19 – 21 September, 2023.

COST EuroMicropH - Open Meeting, Vienna, 18 – 19 September, 2023.

8th International Conference "Applied Natural Sciences 2023", Donovaly, Low Tatras, Slovak Republic, September 18. - 20., 2023.


Rok 2022

International conference Air protection 2022, Štrbské Pleso, 23 - 25 november 2022

10. ročník odborného semináru Využitie výsledkov úloh riešených v oddeleniach štrukturálnych analýz a kontroly JEZ pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku Slovenských JE, Piešťany, 14. – 16. november 2022

15th International Scientific Conference WoodEMA 2022 CRISIS MANAGEMENT AND SAFETY FORESIGHT IN FOREST-BASED SECTOR AND SMES OPERATING IN THE GLOBAL ENVIRONMENT, Trnava, Slovakia
Jun 8th – 10th 2022

Konferencia Save Wetland Together, Štiavnické bane, 5.-6. máj 2022

Rok 2021

15th Biannual CER Comparative European Research Conference 2021, Roč. 8, č. 1 - London : Sciemcee Publishing, 2021

Konferencia "Arbuskulárna mykoríza a jej vplyv na správanie rastlín v stresových podmienkach", Trnava, 16. september 2021


Rok 2019

2nd International Conference "Advances in Environmental Engineering", Ostrava, Czech Republic, November 25. - 27., 2019.

Medzinárodná konferencia XX. Štiavnické dni 2019, Banská Štiavnica, Slovenská republika, Október 1. - 3., 2019.

7th International Conference "Applied Natural Sciences 2019", Tále, Low Tatras, Slovak Republic, September 25. - 27., 2019.

Training School on Multimodal Optical Imaging, 9. - 11. September 2019, Trnava.

Plant Biology CS 2019 "Plant Biology CS 2019", České Budejovice, Czech Republic, August 26 - 30, 2019.

International Conference "Plant Genomics 2019", Berlín, Germany, June 12. - 14., 2019.

EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2019, Valencia, Spain, April 11. -13., 2019.


Rok 2018

Biotechnology & Metals 2018, 11. - 12. Október 2018, Košice

Medzinárodná konferencia XIX. Štiavnické dni 2018, Banská Štiavnica 

VISCEA: Plant Biotic Stresses & Resistance Mechanisms III, 2. - 3. Júl 2018, Viedeň


Rok 2017

1st International Conference "Advances in Environmental Engineering", Ostrava, Czech Republic, November 28. - 30., 2017.

6th International Conference "Applied Natural Sciences 2017", Jasná, Low Tatras, Slovak Republic, September 27. - 29., 2017.


Rok 2016

4th International Scientific Conference on Biotechnology and Metals, Košice, Slovak Republic, November 10. - 11., 2016.


Rok 2015

5th International Conference "Applied Natural Sciences 2015", Jasná, Low Tatras, Slovak Republic, September 30. - October 2., 2015.

7th European Meeting on Chemical Industry and Environment (EMChIE 2015), Tarragona, Spain, June 10. - 12, 2015.

International Conference on "Environmentally acceptable use of sewage sludge in soil remediation", Dunajská Streda, Slovak Republic, February 11, 2015.


Rok 2014

International Congress on Water, Waste, and Energy Management, Oporto, Portugal, July 16. - 18., 2014.

3rd International Scientific Conference on Biotechnology and Metals, Košice, Slovak Republic, September 17. - 19., 2014.


Rok 2013

5th Asia Pacific Symposium on Radiochemistry APSORC13, Kanazawa, Japan, September 22. - 27., 2013.

4th International Conference "Applied Natural Sciences 2013", Nový Smokovec, High Tatras, Slovak Republic, October 2. - 4., 2013.


Rok 2012

13th European Meeting on Environmental Chemistry EMEC13, Moscow, Russia, December 5. - 8., 2012.

5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation, Prague, Czech Republic, June 24. - 28., 2012.


Rok 2011

2nd International Scientific Conference on Biotechnology and Metals, Košice, Slovak Republic, September 22. - 23., 2011.

3rd International Conference "Applied Natural Sciences 2011", Papiernička - Častá, Slovak Republic, October 5. - 7., 2011.


Rok 2010

International congress of environmental research, Reduit, Mauritius, September 16. - 18., 2010.

3rd IFSDAA International Seminar on Crop Science for Food security, Bio-energy and Sustainability, Szeged, Hungary, June 1. - 3., 2010.

Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech, Kraków, Poland, September 20. - 22., 2010.


Rok 2009

10th European Meeting on Environmental Chemistry EMEC10, Limoges, France, December 2. - 5., 2009.

International Conference on Applied Natural Sciences, Trnava, Slovak Republic, October 7. - 9., 2009.

Konferencia "Mikrobiológia vody a životného prostredia", Poprad, Slovenská republika, 30. september - 2. október, 2009.

1st International Scientific Conference on Biotechnology and Metals, Košice, Slovak Republic, September 24. - 25., 2009.

International Symposium on Trace Elements in the Food Chain, Budapest, Hungary, May 21. - 23., 2009.

IV. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín", Nitra, Slovenská republika, 27. - 28. január, 2009.


10th European Meeting on Environmental Chemistry EMEC10, Limoges, France, December 2. - 5., 2009.

9th European Meeting on Environmental Chemistry, Girona, Spain, December 3. - 6., 2008.
Konferencia "Mikrobiológie vody a prostředí", Luhačovice, Česká republika, 17. - 19. september, 2008.

7th Alps Adria Scientific Workshop, Stará Lesná, Slovak Republic, April 28. - May 1., 2008.
International Conference on Applied Natural Sciences, Trnava, Slovak Republic, November 7. - 9., 2007.

15th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2007 - Quality Assurance of Products, Safety of Production and Environment, Trnava, Slovak Republic, October 18. - 19., 2007.

6th Alps Adria Scientific Workshop, Obervellach, Austria, April 30. - May 5., 2007.

14th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2006, Trnava, Slovak Republic, October 19. - 20., 2006.

Konferencia "Mikrobiológia vody a prostredia", Poprad, Slovenská republika, 22. - 25. september, 2006.

International Symposium on Trace Elements in the Food Chain, Budapest, Hungary, May 25. - 27., 2006.

Mechanism of Radionuclides and Heavy Metals Bioaccumulation and their Relevance for Biomonitoring, Warsaw, Poland, October 7. - 8., 2005.

Bioaccumulation of Radionuclides and Heavy Metals - as a Marker of Environmental Contamination, Kazimierz Dolny upon Vistula, Poland, September 26. - 28., 2004.

Študentské vedecké konferencie

Študentská vedecká konferencia 2023, v Banskej Bystrici


Celoslovenská Študentská vedecká konferencia, Aplikované vedy 2022, v Trnave