Zelený Andel 2020

Dňom 16.4.2020 bol ukončený 3. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky a zaslali nám svoju prácu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 39 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov. Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla navyše udeliť 3 mimoriadne ocenenia


Výhercovia

1. miesto - Diplom spojený so získaním vecnej ceny - elektrická kolobežka získava:
Ema Mišenková a Viktória Barillová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov)
so SOČ projektom s názvom Huba ako bioindikátor znečistenia životného prostredia

2. miesto - Čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny - dron získava:
Tomáš Trnka
(Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina)
so SOČ projektom s názvom Antropofytizácia Bitarovského potoka


3. miesto - Čestné uznanie garanta študijného programu "Ochrana a obnova ŽP",

spojené so získaním vecnej ceny - smartfón získava:
Lucia
Tomášová (Stredná odborná škola drevárska a stavebná,
Krásno nad Kysucou)

so SOČ projektom s názvom Lieky a životné prostredieMimoriadne ocenenie za kvalitne vypracovanú prácu SOČ spojené so získaním vecnej ceny - darčekový poukaz v hodnote 30€ na nákup kníh v predajniach Martinus získava:
Alexandra Mrkvová (Gymnázium Malacky)
so SOČ projektom s názvom eko-friendly prípravky naozaj eko?


Mimoriadne ocenenie za kvalitnú výskumnú prácu v teréne spojené so získaním vecnej ceny - darčekový poukaz v hodnote 30€ na nákup kníh v predajniach Martinus získava:

Natália Lanczová (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta)
so SOČ projektom s názvom Odkalisko Amerika I


Mimoriadne ocenenie
za kvalitnú prácu v oblasti environmentálneho vzdelávania a výchovy spojené so získaním vecnej ceny - darčekový poukaz v hodnote 30€ na nákup kníh v predajniach Martinus získava:
Simona
Rucková (Stredná odborná škola drevárska a stavebná,
Krásno nad Kysucou)

so SOČ projektom s názvom Environmentálna výchova očami ekonadšenca


Výhercom súťaže týmto gratulujeme.

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, ktorý bol uvedený v elektronickej prihláške.

Na záver by sme sa chceli poďakovať Všetkým účastníkom, ktorý nám zaslali prácu a prajeme Vám veľa šťastia v ďalších kolách SOČ.