Laboratórium molekulárnej environmentalistiky

Laboratórium molekulárnej environmentalistiky je nosným laboratóriom pre detailné analýzy procesov, ktoré s a odohrávajú v živých systémoch pri environmentálnych stresoch. Je kompletne vybavené pre všetky molekulárne analýzy potrebné pre prebiehajúce výskumné projekty, ale aj pre študentské práce.


Prebiehajú tu analýzy prítomnosti a aktivity špecifických génov (DNA, RNA), ale aj mnohých proteínov resp. enzýmov. Výsledky týchto experimentov umožnia vysvetliť alebo aspoň viac chápať rozdiely v tolerancii na stres či toxické látky v životnom prostredí.

Laboratórium poskytuje možnosť kultivovania mikroorganizmov ale aj pestovania rastlín v tzv. podmienkach "in vitro". Pestovanie rastlín "v skle" je nástrojom pre genetické modifikácie, množenie ale aj cielené experimenty v prísne kontrolovaných podmienkach.

Medzi vybavenie laboratória patrí:

  1. Prístroj pre polymerázové reťazové reakcie (PCR),
  2. Prístroje pre separácie a detekcie proteínov (elektroforetické aparatúry, Western blot)
  3. Prístroje pre izolácie, separácie, klonovanie a analýzy DNA resp. RNA (elektroforetické aparatúry,centrifúgy, vortexy, termobloky..)
  4. Sterilný box (biohazard) pre bezpečnú prácu v aseptických podmienkach
Kultivačná miestnosť
Umožňuje v kontrolovaných podmienkach teploty a svetla kultivovať organizmy počnúc baktériami, riasami či vyššími rastlinami. Pestovanie v trepaných bankách alebo na policiach prináša výhodu kontinuálneho generovania experimentálneho materiálu pre experimentov výskumu aj pre študentské práce.