Publikačná činnosť na Oddelení environmentálnych vied v roku 2023

ACB 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  

Metódy a techniky génových manipulácií
Gálová Z., Balážová Ž., Chrenek P., Chňapek Milan., Libantová J., Matušíková I., Moravčíková J., Salaj J., Drábeková J.
2. dopl. vyd. - Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. - 199 s. ISBN 978-80-552-1805-2.


ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Overproduction of efflux pumps as a mechanism of metal and antibiotic cross-resistance in the natural environment
Sincak, M., Šoltisová, K., Luptakova, A., Sedlakova-Kadukova, J.
In: Sustainability. 15(11), 2023, s. 8767.

Application of a magnetic field to enhance the environmental sustainability and efficiency of microbial and plant biotechnological processes
Sinčák, M., Luptáková, A., Matušíková, I., Jandačka, P., Sedláková-Kaduková, J.
In: Sustainability. 15(19), 2023, s. 14459.

Hypomagnetic fields and their multilevel effects on living organisms
Sinčák, M., Sedlakova-Kadukova, J.
In: Processes. 11(1), 2023, s. 282.

Metal-containing landfills as a source of antibiotic tolerance
Lachka, M., Soltisova, K., Nosalova, L., Timkova, I., Pevna, V., Willner, J., Janakova, I., Luptakova, A., Sedlakova-Kadukova, J.
In: Environmental Monitoring and Assessment. 195(2), 2023, s. 262.

Arabidopsis AtLTI30 and AtHIRD11 dehydrin genes and their contribution to cadmium tolerance in transgenic tobacco plants
Švecová, M., Boszorádová, E., Matušíková, I., Gerši, Z., Nemeček, P., Bardáčová, M., Ranušová, P., Karas, M., Moravčíková, J.
In: Acta Physiologiae Plantarum, 45, 21.

Diversity, heavy metals, and antibiotic resistance in culturable heterotrophic bacteria isolated from former lead-silver-zinc mine heap in Tarnowskie Gory (Silesia, Poland)
Nosalova, L., Willner, J., Formalczyk, A., Saternus, M., Sedlakova-Kadukova, J., Piknova, M., Pristas, P.
In: Archives of Microbiology, 205, 1, 2023, 26


ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus

Hypomagnetic Fields and Their Multilevel Effects on Living Organisms
Sinčák, M., Sedlakova-Kadukova, J.
In: Processes, 11, 1, 2023, 282.


AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Impact of low-frequency electromagnetic stress on yeast Saccharomyces cerevisiae
Sincak M., Sedlakova-Kadukova J., Jandacka P., Luptak M., Luptakova A., Smelko M., Lipovsky P., Oravec M,
In: Growth, 6th meeting on Microbial Responses to Stress 2023, Vienna

Impact of electromagnetic field on yeast Saccharomyces cerevisiae with potential applications in industry
Sincak M., Jandacka P., Luptak M., Luptakova A., Sedlakova-Kadukova J.
In: COST EuroMicropH - Open Meeting 2023, Vienna


V1

Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Applied Natural Sciences 2023 [electronic] :
Valica, M. (editor)
Book of Abstracts from 8th International Conference Applied Natural Sciences 2023, Donovaly, Low Tatras, Slovak Republic, September 18. - 20, 2023. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2023. 94 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0357-5.