Vyhodnotenie súťaže

Dňom 29.3.2019 bol ukončený 2. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky a zaslali nám svoju prácu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 13 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov. Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla navyše udeliť dve mimoriadne ocenenia

Výhercovia:

1. miesto - Diplom spojený so získaním vecnej ceny - herná konzola získava:

Popeláš Norbert (Gymnázium, Gelnica)

2. miesto - Čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny - smartfón získava:

Macková Katarína (Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou)

3. miesto - Čestné uznanie garanta študijného programu "Ochrana a obnova ŽP", spojené so získaním vecnej ceny - smarthodinky získava:

Dulíková Ema (Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra)

Mimoriadne ocenenie za kvalitne vypracovanú prácu SOČ spojené so získaním vecnej ceny - darčekový poukaz v hodnote 30€ na nákup kníh v predajniach Martinus získava:

Sekáč Tomáš (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta)

Mimoriadne ocenenie za kvalitnú výskumnú prácu v teréne spojené so získaním vecnej ceny - darčekový poukaz v hodnote 30€ na nákup kníh v predajniach Martinus získava:

Buranda Ján (Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina)

Výhercom súťaže týmto gratulujeme.

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, ktorý bol uvedený v elektronickej prihláške a získané ceny budú odovzdané na slávnostnom zasadnutí Katedry ekochémie a rádioekológie. Miesto a termín zasadania bude v dostatočnom predstihu oznámený.

Na záver by sme sa chceli poďakovať Všetkým účastníkom, ktorý nám zaslali prácu a prajeme Vám veľa šťastia v ďalších kolách SOČ.

Sponzor súťaže