Vyhodnotenie súťaže

Dňom 30.3.2018 bol ukončený 1. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky a zaslali nám svoju prácu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 37 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov.

Výhercovia:

1. miesto - Diplom spojený so získaním vecnej ceny - tablet získava:

Iková Karin (Stredná odborná škola, Hlohovec) 


 2. miesto - Čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny - smartfón získava:

Budd Dagmar (Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza)


3. miesto - Čestné uznanie garanta študijného programu "Ochrana a obnova ŽP", spojené so získaním vecnej ceny - meteostanica získava:

Bajzová Denisa (Gymnázium Púchov)

Výhercom súťaže týmto gratulujeme.


Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, ktorý bol uvedený v elektronickej prihláške a získané  ceny budú odovzdané na slávnostnom zasadnutí Katedry ekochémie a rádioekológie. Miesto a termín zasadania bude v dostatočnom predstihu oznámený.

Na záver by sme sa chceli poďakovať Všetkým účastníkom, ktorý nám zaslali prácu a prajeme Vám veľa šťastia v ďalších kolách SOČ.