Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia a štátnych skúšok v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2023/2024.