Poradenstvo

Poradenská a expertízna činnosť

 • Zmluva o dielo č. ZM-93-18-1-00327-02200 "Mikrobiologické analýzy" medzi UCM v Trnave a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. Jaslovské Bohunice (2019 - 2021).

 • Zmluva o dielo č. ZM-44-15-1-00069-04420 "Mikrobiologické analýzy" medzi UCM v Trnave a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. Jaslovské Bohunice (2016 - 2018).
 • Zmluva o dielo č. ZM-93-12-1-00332-02200 "Mikrobiologické analýzy" medzi UCM v Trnave a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. Jaslovské Bohunice (2013 - 2015).
 • Zmluva o dielo č. ZM-37-09-1-00202-02100 "Mikrobiologické analýzy" medzi UCM v Trnave a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. Jaslovské Bohunice (2009 - 2012).
 • Zmluva o dielo "Mikrobiologicko-chemická analýza vzoriek vody a tuhých materiálov odobratých z podzemnej železnice mesta Budapešť" medzi UCM v Trnave a Széchenyi István University, Gyor, Maďarsko (2011).
 • Zmluva o dielo č. OZ-30-08-1-00024-02321 "Mikrobiologická kontrola vzduchu a vody bazénov MSVP" medzi UCM v Trnave a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. Jaslovské Bohunice (2008).
 • Zmluva o dielo č. OZ-30-07-1-00302-02320 "Mikrobiologická kontrola vzduchu a vody bazénov MSVP" medzi UCM v Trnave a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. Jaslovské Bohunice (2007).
 • Zmluva o dielo "Podiel mikroorganizmov na deteriorácii technologického zariadenia podzemnej dráhy mestskej hromadnej dopravy" medzi UCM v Trnave a Széchenyi István University, Gyor, Maďarsko (2004).
 • Zmluva o dielo č. 7227/3/30/03 "Návrh a overenie možnosti predúpravy výplne filtrov za cieľom vylúčenia mikrobiologického rozkladu" medzi UCM v Trnave a VÚJE Trnava, a.s. (2003).
 • Zmluva o dielo č. Z-RAS-2003-1827-005040 "Aplikácia chemicko-biologických metód sanácie kontaminovaných pôd" medzi UCM v Trnave a SE, a.s. (2002-2005).
 • Zmluva o dielo č. Z/VYZ/2002/26/2040/9 "Zmapovanie a rešerš nežiadúcich materiálov vo VBK v zmysle dokumentu Limity a podmienky pre RÚ RAO - biodegradabilných materiálov, nebezpečných odpadov (jedy), pyroforických látok" medzi UCM v Trnave a SE, a.s., VYZ, o.z., Jaslovské Bohunice (2002).