Publikačná činnosť na Katedre ekochémie a rádioekológie v roku 2020

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Plasticity of soybean stomatal responses to arsenic and cadmium at the whole plant level
Gálusová T., Piršelová B., Rybanský Ľ., Krasylenko Y., Mészáros P., Blehová A., Bardáčová M., Moravčíková J., Matušíková I.
In: Polish Journal of Environmental Studies, 29 (5), pp. 3569-3580.

Effects of cadmium on two wheat cultivars depending on different nitrogen supply
Yotsova E., Dobrikova A., Stefanov M., Misheva S., Bardáčová M., Matušíková I., Žideková L., Blehová A., Apostolova E.
In: Plant Physiology and Biochemistry, 155, pp. 789-799.

Characterization of the omija (Schisandra chinensis) extract and its effects on the bovine sperm vitality and oxidative profile during in vitro storage
Tvrdá E., Michalko J., Árvay J., Vukovic N.L., Ivanišová E., Ďuračka M., Matušíková I., Kačániová M.
In: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2020, 15 pp.


ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus

Variable accumulation of cadmium in flax (Linumusitatissimum L.)

Pavlovičová M., Gerši Z., Bardáčová M., Ranušová .P, Horník M., Matušíková I.
In: Nova Biotechnologica et Chimica, 19(1), pp. 70-79. 

Changes in solubleprotein profile in cotton leaves indicate rubis codamage after treatment with sumi-alphainsecticide
Asrorov A.M., Matušíková I., Ziyavitdinov J.F., Gregorová Z., Majerčíková V., Mamadrakhimov A.A.
In: Agriculture, 66 (1), pp. 40-44.

.