Elektronická prihláška

Na Katedre ekochémie a rádioekológie poskytujeme v akademickom roku 2024/2025 akreditované štúdium v bakalárskom študijnom programe Ochrana a obnova životného prostredia a inžinierskom štúdijnom programe Inžinierstvo životného prostredia s možnosťou pokračovania v PhD. štúdiu. Prihlášky je možné podať do 30.4.2024 v rámci prvého prijímacieho kola resp. do 12.8.2024 v rámci druhého prijímacieho kola.

Pridaj sa k nám