Elektronická prihláška

Na Katedre ekochémie a rádioekológie poskytujeme v akademickom roku 2020/2021 akreditované štúdium v bakalárskom študijnom programe Ochrana a obnova životného prostredia a inžinierskom štúdijnom programe Inžinierstvo životného prostredia s možnosťou pokračovania v PhD. štúdiu. Prihlášky je možné podať do 14.8.2020.

Pridaj sa k nám