Elektronická prihláška

Na Katedre ekochémie a rádioekológie poskytujeme v akademickom roku 2021/2022 akreditované štúdium v bakalárskom študijnom programe Ochrana a obnova životného prostredia a inžinierskom štúdijnom programe Inžinierstvo životného prostredia s možnosťou pokračovania v PhD. štúdiu. Prihlášky je možné podať do 30.4.2021 v rámci prvého prijímacieho kola a do 13.8.2021 v druhom kole.

Pridaj sa k nám