Elektronická prihláška

Na Katedre ekochémie a rádioekológie poskytujeme v akademickom roku 2022/2023 akreditované štúdium v bakalárskom študijnom programe Ochrana a obnova životného prostredia a inžinierskom štúdijnom programe Inžinierstvo životného prostredia s možnosťou pokračovania v PhD. štúdiu. Prihlášky je možné podať do 30.4.2022 v rámci prvého prijímacieho kola.

Pridaj sa k nám