Projekt - Zachráňme spolu mokrade Project - Save wetland together

V rámci medzinárodnej konferencie ANS 2023 na Donovaloch sa uskutočnil workshop k projektu Save wetland together - Zachráňme spolu mokrade, ktorý získal grant z Nórska. Cieľom projektu je revitalizácia a záchrana 4 ohrozených mokradí v Štiavnickom a Kremnickom pohorí a aktivity na zlepšenie povedomia verejnosti o klimatickej zmene. V rámci workshopu boli prezentované doteraz získané výsledky jednotlivých partnerov, ktoré sú k nahliadnutiu v podobe zborníka.