Publikačná činnosť na Katedre ekochémie a rádioekológie v roku 2022

ABC

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Microorganisms in metal recovery – tools or teachers? Chapter 4
Sedlakova-Kadukova, J.
In: Microbial Syntrophy mediated Eco-enterprising, Developments in Applied Microbiology and Biotechnology (Eds. Singh, R.P., Manchanda, G., Bhattacharjee, K., Panosyan, H.), Academic Press Elsevier, 2022, 71-86. ISBN 978-0-323-99900-7


ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

The humidity level matters during the desiccation of Norway spruce somatic embryos
Fischerová, L., Gemperlová, L., Cvikrová, M., Matušíková, I., Moravčíková, J., Gerši, Z., Malbeck, J., Kuderna, J., Pavlíčková, J., Motyka, V., Eliášová, K., Vondráková, Z.
In: Frontiers in Plant Science, 13, 968982.

The cell-wall β-d-Glucan in leaves of oat (Avena sativa L.) affected by fungal pathogen Blumeria graminis f. sp. Avenae
Gregusová, V., Kaňuková, Š., Hudcovicová, M., Bojnanská, K., Ondreičková, K., Piršelová, B., Mészáros, P., Lengyelová, L., Galuščáková, Ľ., Kubová, V., Matušíková, I., Mihálik, D., Kraic, J., Havrlentová, M.
In: Polymers, 14, 3416.

A COST Action on microbial responses to low pH: Developing links and sharing resources across the academic-industrial divide
Azizi, T., De Araujo, L.C., Cetecioglu, Z., Clancy, A.J., Feger, M.L., Liran, O., O'Byrne, C., Sanka, I., Scheler, O., Sedlakova-Kadukova, J., Ziv, C., De Biase, D., Lund, P.A.
In: New Biotechnology, 72, 2022, p. 64–70.


ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus

LCD panels bioleaching with pure and mixed culture of Acidithiobacillus,

Willner, J., Fornalczyk, A., Saternus, M., Sedlakova-Kadukova, J., Gajda, B.
In: Physicochemical Problems of Mineral Processing, 58, 1, 2022.

Bio-Based Processes for Material and Energy Production from Waste Streams under Acidic Conditions.
Cetecioglu, Z., Atasoy, M., Cenian, A., Sołowski, G., Trček, J., Ugurlu, A., Sedlakova-Kadukova, J.
In: Fermentation. 2022, 8, 115.

Microbial Stress: From Model Organisms to Applications in Food, Microbiotechnology and Medicine
Djukic-Vukovic, A., Nuno, P.M., Sedlakova-Kadukova, J., De Biase, D., Lund, P.A.,
Editorial
In: Frontiers in Microbiology, 13, 2022, 945573.


O1

Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok – knižná publikácia, prehľadová práca, komentovaný výklad, antológia, katalóg umeleckých diel, kartografické dielo, slovník, encyklopédia, zborník

Aplikované prírodné vedy 2022
Valica M. (editor)
Zborník prác z celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia, konanej v Trnave 13. apríla 2022.
1. vyd. - Trnava : Fakulta prírodných vied, 2022. - 120 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0241-7

V1

Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Aplikované prírodné vedy 2022 [elektronický zdroj]
Valica M. (editor)
Zborník prác z celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia, konanej v Trnave 13. apríla 2022.
1. vyd. - Trnava : Fakulta prírodných vied, 2022. - 97 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0242-4