Publikačná činnosť na Katedre ekochémie a rádioekológie v roku 2010

ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Bioaccumulation and distribution of 137Cs in tobacco cultivated under hydroponic conditions
Guldanová, J., Horník, M., Marešová, J., Pipíška, M., Augustín, J.
In: Nova Biotechnologica : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. - ISSN 1337-8783. - Roč. 10, č. 2 (2010), s. 95-106.

Cadmium and zinc uptake by dried activated sludge: equilibrium and experimental design study
Remenárová, L., Pipíška, M., Horník, M., Marešová, J., Augustín, J.
In: Nova Biotechnologica : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. - ISSN 1337-8783. - Roč. 10, č. 2 (2010), s. 117-130.

Cadmium sorption by dried plant biomass - reversibility studies
Muráňová, K., Marešová, J., Horník, M., Augustín, J.
In: Nova Biotechnologica : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. - ISSN 1337-8783. - Roč. 10, č. 2 (2010), s. 157-165.


AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Hodnotenie účinnosti listových hnojív zinku rádiometrickou analýzou = Evaluation of foliar zinc fertilizers efficiency by radiometric analysis
Marešová, J., Muráňová, K.
In: V. Vedecká konferencia doktorandov : s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Európskeho týždňa vedy / zostavil: Janette Musilová, Ľuboš Vozár : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. - 359 s. - ISBN 978-80-552-0471-0. - S. 141-144.

Príjem rádiocézia tabakom z pôdneho roztoku a jeho distribúcia v pletivách rastlín = Uptake of radiocaesium by tobacco from soil solution and its distribution in plant tissues
Guldanová, J., Marešová, J., Horník, M.
In: V. Vedecká konferencia doktorandov : s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Európskeho týždňa vedy / zostavil: Janette Musilová, Ľuboš Vozár : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. - 359 s. - ISBN 978-80-552-0471-0. - S. 116-119.

Úloha bilogických mechanizmov v procesoch príjmu kadmia vodnými machmi z kontaminovaného prostredia = The role of biological mechanism in processes of cadmium uptake by water mosses from contaminated environment
Hasíková, V., Guldanová, J., Horník, M.
In: V. Vedecká konferencia doktorandov : s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Európskeho týždňa vedy / zostavil: Janette Musilová, Ľuboš Vozár : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. - 359 s. - ISBN 978-80-552-0471-0. - S. 125-128.


AFH
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Bioaccumulation and translocation of 137Cs in tissues of tobacco plants (Nicotiana tabacum L.)
Guldanová, J., Horník, M., Pipíška, M., Augustín, J.
In: Seminar for Doctoral Students in Applied Natural Sciences : Trnava, December 2, 2010 : Book of Abstracts / editor Martin Pipíška : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2010. - ISBN 978-80-8105-138-8. - S. 8.

Biosorption of toxic pollutants: mechanism and competitive effects study
Remenárová, L., Pipíška, M., Horník, M., Augustín, J.
In: Seminar for Doctoral Students in Applied Natural Sciences : Trnava, December 2, 2010 : Book of Abstracts / editor Martin Pipíška : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2010. - ISBN 978-80-8105-138-8. - S. 15.