Nova Biotechnologica et Chimica

Nova Biotechnologica et Chimica (ISSN 1338-6905) je recenzovaný vedecký časopis s voľným prístupom, ktorý dvakrát ročne vydáva Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je pokračovaním časopisu Nova Biotechnologica vydávaného od roku 2000 do roku 2010.

Nova Biotechnologica et Chimica poskytuje fórum na publikovanie pôvodných prác v oblasti biotechnológie, životného prostredia a chémie potravín.

Publikuje aj články zaoberajúce sa:

  • poľnohospodárskou a potravinárskou biotechnológiou,
  • molekulárnou biológiou a genetikou environmentálne významných mikroorganizmov,
  • bioinformatikou,
  • environmentálnou biotechnológiou a environmentálnou chémiou,
  • bio/analytickou chémiou,
  • lekárskou chémiou,
  • chemometriou v environmentálnej, farmaceutickej a potravinárskej analýze.

Je evidovaná v databázach AGRICOLA, SCOPUS, CABI, EBSCO a mnohých iných.


V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať: