Zelený Andel 2023

Dňom 31.3.2023 bol ukončený 6. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky a zaslali nám svoju prácu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 41 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov.


Výhercovia

1. miesto - Diplom spojený so získaním vecnej ceny - smartfón získava:
Alex Kanderka (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove)
so SOČ projektom s názvom Aplikácia sorpčných materiálov a rastlín na dekontamináciu PCBs a ťažkých kovov v regióne Zemplín

2. miesto - Čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny - smarthodinky získava:
Anna Fundárková
(Gymnázium Jana Hollého v Trnave)
so SOČ projektom s názvom Analýza znečistenej vody Vištuckého potoka zariadením ČOV v Báhoni a jeho možných následkov a spôsobov jeho odstránenia


3. miesto - Čestné uznanie garanta študijného programu "Ochrana a obnova ŽP",

spojené so získaním vecnej ceny - čítačka e-kníh získava:
Nina Soldánová
a Martina Matejová
(Gymnázium Jána Hollého v Trnave)

so SOČ projektom s názvom Transparentné drevo a jeho využitie

 

Výhercom súťaže týmto gratulujeme.

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, ktorý bol uvedený v elektronickej prihláške.

Na záver by sme sa chceli poďakovať Všetkým účastníkom, ktorý nám zaslali prácu a prajeme Vám veľa šťastia v ďalších kolách SOČ.