Aktuálne informácie

POZOR! Dňa 1.5.2019 bolo otvorené 2. kolo prijímacieho konania. Ak máš ekologického ducha, trápi ťa neustále sa zhoršujúca kvalita životného prostredia a jej dopady na naše zdravie, tak štúdium u nás je to pravé pre teba.

Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave vyhlasuje 3. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia, ktorá je určená žiakom všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole...

Vedúci našej katedry doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. bol hosťom v Rannej šou Trnavského rádia, kde poslucháčom priblížil zameranie našej katedry a študijné programy, ktoré poskytujeme pre záujemcom o štúdium. Vo vysielaní spomenul minulé a budúce aktivity, ktoré naša katedra pripravuje pre stredoškolských študentov. K nim patrí celoslovenská súťaž...

Filmový festival EKOTOPFILM - ENVIROFILM prináša dňa 27.-28.11.2019 do Trnavy výber oceňovaných dokumentárnych filmov z celého sveta. Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja, a to prostredníctvom...

V dňoch 13. a 14.11.2019 boli naši Keráci na medzinárodnom filmovom festivale Ekotopfilm 2019 v Prešove, ktorého cieľom zmeniť návštevníkom pohľad na svet a zvýšiť záujem o ochranu životného prostredia. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý filmový program, ktorý priniesol široké spektrum tém.
Počas dvoch dní tu naša katedra poskytovala informácie...

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sme dňa 6.11.2019 privítali na pôde fakulty žiakov z Gymnázia Angely Merici, Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku a Strednej odbornej školy automobilovej v Trnave. Dozvedeli sa u nás o činnosti jednotlivých katedier a zároveň si vyskúšali rôzne experimenty z oblasti prírodných vied....

Dňa 5.11.2019 sa konal 27. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania s názvom Mladý tvorca 2019, ktorý sa konal v priestoroch agrokomplexu v Nitre. Na tomto podujatí sme boli prezentovať možnosti ďalšieho štúdia na našej fakulte. Okrem informácií o štúdiu a činnosti jednotlivých fakúlt sme...

Veda v cenTTre

05.11.2019

V rámci Týždňa vedy a techniky sa 5. novembra 2019 v priestoroch podniku Zelený kríček uskutočnila prednáška s názvom Monitorovanie územia a vplyv územného plánovania na klímu, ktorú si pre nás pripravil Ing. Vladimír Zaujec. Prednáška sa zaoberala problematikou použitia moderných technológií na prieskum v teréne a navrhovanie vodozádržných...

Aby sme dostali do povedomia dnešnej mládeže našu univerzitu a čo pre nich vie v budúcnosti ponúknuť, zúčastnili sme sa 16.10.2019 v Senici na informačnej akcii Kam na strednú, ktorej bola usporiadateľom bol Trnavský samosprávny kraj. Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 31 stredných škôl a gymnázií a 2 súkromné stredné školy. Napriek tomu, že išlo o...

Náš vedecký tím sa začiatkom októbra zúčastnil na medzinárodnej vedeckej konferencii XX. Štiavnické dni 2019 konajúcej sa v priestoroch Hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici. Konferencia bola zameraná na aspekty využívania jadrovej energie vo vede, technike, výskyt rádioizotopov v životnom prostredí a ochranu pred pôsobením ionizujúceho žiarenia.