Aktuálne informácie

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa študenti bakalárskeho študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia v rámci výuky predmetov Hydrológia a ochrana vôd a Environmentálne inžinierstvo zúčastnili na exkurzii v technologickej prevádzke čistiarne odpadových vôd v Zelenči, ktorú prevádzkuje spoločnosť Tavos a.s. Na exkurzii dostali...

V rámci výuky študenti bakalárskeho študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia a inžinierskeho študijného programu Inžinierstvo životného prostredia navštívili areál Trnavskej vodárenskej spoločnosti, kde sa nachádza Bellušov vodojem. Tento vodojem pomáha zásobovať nielen mesto Trnava, ale aj okolité obce. V areáli sme mali...

Príďte sa 6. februára 2024 pozrieť na DOD, ktorý sa bude konať na Fakulte prírodných vied UCM. Získate informácie o štúdiu, navštívite laboratória, počítačové miestnosti a zažijete deň vysokoškoláka. Na FPV UCM môžete študovať aplikovanú informatiku, aplikovanú biológiu, biotechnológie, chémiu, aplikovanú analytickú chémiu a ochranu a obnovu...

Rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., a dekanka FPV UCM v Trnave a doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., udeľujú študentom v termíne 30. a 31. októbra 2023 rektorské a dekanské voľno.

Dňa 17.10.2023 sa uskutočnil na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda záverečný workshop v rámci cezhraničného projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. 304011Y185 s názvom Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve (SUPOKLIP). Hlavný...

V sobotu 14. októbra sa konal tradičný Trnavský rínek, na ktorom sa zúčastnili aj členovia nášho oddelenia ako zástupcovia Fakulty prírodných vied UCM. V rámci tohto podujatia sme mali v našom stánku priestor, kde sme prezentovali aktuálne environmentálne problémy s vodným manažmentom v krajine. Na vysvetlenie prístupu človeka ku krajine sme mali...

Tohtoročný festival Noci Výskumníkov sa konal dňa 29.9.2023 a jednou z hlavných hlavných tém 17. ročníka bola problematika vody. Za naše oddelenie sme na noci výskumníkov prezentovali formou interaktívneho workshopu model vodného cyklu vody a úlohu vodozádržných opatrení v krajine ovplyvnenej ľudskou činnosťou a postihnutou klimatickou...

Výučba v akademickom roku 2023/2024 začína podľa rozvrhu v pondelok 25. septembra 2023. Rozvrh hodín pre jednotlivé ročníky nášho študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia a Inžinierstvo životného prostredia môžete nájsť na linkoch nižšie, spoločne aj s legendou k jednotlivým skratkám.

Dňa 19.9.2023 sa v rámci medzinárodnej konferencie ANS 2023 uskutočnil workshop k projektu Save wetland together - Zachráňme spolu mokrade, ktorý získal grant z Nórska. Cieľom projektu je revitalizácia a záchrana 4 ohrozených mokradí v Štiavnickom a Kremnickom pohorí a aktivity na zlepšenie povedomia verejnosti o klimatickej zmene. Naša fakulta...

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vymenovala nových vysokoškolských profesorov. Medzi vymenovanými bola aj zástupkyňa nášho oddelenia doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., ktorá získala profesorský titul v molekulárnej biológii.

Dňa 23. júna sa na pešej zóne v centre Trnavy uskutočnil 3. ročník festivalu Učiaca sa Trnava, kde nechýbali ani zástupcovia Fakulty prírodných vied UCM v Trnave a našej katedry. Hlavnou témou našich prezentačných stánkov bolo heslo ZODPOVEDNÍ K PRÍRODE. Na festival sme si pripravili pre žiakov základných škôl aktivity súvisiace s ochranou a...

Dňom 30.3.2022 bol ukončený 5. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ,...

Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave vyhlasuje 5. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia, ktorá je určená žiakom všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole...

Občianske združenie Voda pre klímu - environmentálne technológie (vodapreklimu.sk) Vás pozýva na workshop s názvom Ako funguje voda v prírode, ktorý sa bude konať dňa 6.10.2021 pred areálom Kina OKO v Trnave v čase od 10:00 do 11:00. Počas workshopu sa dozviete ako vplýva sucho na krajinu a čo sa dá proti tomu urobiť. Tento workshop...