Aktuálne informácie

Rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., a dekanka FPV UCM v Trnave a doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., udeľujú študentom v termíne 30. a 31. októbra 2023 rektorské a dekanské voľno.

Dňa 17.10.2023 sa uskutočnil na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda záverečný workshop v rámci cezhraničného projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. 304011Y185 s názvom Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve (SUPOKLIP). Hlavný...

V sobotu 14. októbra sa konal tradičný Trnavský rínek, na ktorom sa zúčastnili aj členovia nášho oddelenia ako zástupcovia Fakulty prírodných vied UCM. V rámci tohto podujatia sme mali v našom stánku priestor, kde sme prezentovali aktuálne environmentálne problémy s vodným manažmentom v krajine. Na vysvetlenie prístupu človeka ku krajine sme mali...

Tohtoročný festival Noci Výskumníkov sa konal dňa 29.9.2023 a jednou z hlavných hlavných tém 17. ročníka bola problematika vody. Za naše oddelenie sme na noci výskumníkov prezentovali formou interaktívneho workshopu model vodného cyklu vody a úlohu vodozádržných opatrení v krajine ovplyvnenej ľudskou činnosťou a postihnutou klimatickou...

Výučba v akademickom roku 2023/2024 začína podľa rozvrhu v pondelok 25. septembra 2023. Rozvrh hodín pre jednotlivé ročníky nášho študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia a Inžinierstvo životného prostredia môžete nájsť na linkoch nižšie, spoločne aj s legendou k jednotlivým skratkám.

Dňa 19.9.2023 sa v rámci medzinárodnej konferencie ANS 2023 uskutočnil workshop k projektu Save wetland together - Zachráňme spolu mokrade, ktorý získal grant z Nórska. Cieľom projektu je revitalizácia a záchrana 4 ohrozených mokradí v Štiavnickom a Kremnickom pohorí a aktivity na zlepšenie povedomia verejnosti o klimatickej zmene. Naša fakulta...

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vymenovala nových vysokoškolských profesorov. Medzi vymenovanými bola aj zástupkyňa nášho oddelenia doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., ktorá získala profesorský titul v molekulárnej biológii.

Dňa 23. júna sa na pešej zóne v centre Trnavy uskutočnil 3. ročník festivalu Učiaca sa Trnava, kde nechýbali ani zástupcovia Fakulty prírodných vied UCM v Trnave a našej katedry. Hlavnou témou našich prezentačných stánkov bolo heslo ZODPOVEDNÍ K PRÍRODE. Na festival sme si pripravili pre žiakov základných škôl aktivity súvisiace s ochranou a...

Dňom 30.3.2022 bol ukončený 5. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ,...

Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave vyhlasuje 5. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia, ktorá je určená žiakom všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole...

Občianske združenie Voda pre klímu - environmentálne technológie (vodapreklimu.sk) Vás pozýva na workshop s názvom Ako funguje voda v prírode, ktorý sa bude konať dňa 6.10.2021 pred areálom Kina OKO v Trnave v čase od 10:00 do 11:00. Počas workshopu sa dozviete ako vplýva sucho na krajinu a čo sa dá proti tomu urobiť. Tento workshop...

Program Erasmus+ nie je jedinou možnosťou ako vycestovať na študijný alebo výskumný pobyt. Štipendiá poskytované SAIA n.o. sú výbornou možnosťou pre krátkodobé výskumné pobyty najmä pre doktorandov ci diplomantov pre atraktívne možnosti doplnenia ich záverečných prác.
SAIA, n. o. vás pozýva na "Virtuálny DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ", ktorý sa uskutoční...

Dňa 24.9.2021 sa naša katedra zúčastnila na online podujatí Európska noc výskumníkov. V rámci programu sekcie "Spoznaj svojho vedca" sme pre Strednú odbornú školu drevársku v Krásne nad Kysucou a Strednú školu chemickú Vlčie Hrdlo v Bratislave pripravili nasledovné odborné prednášky

Výučba v akademickom roku 2021/2022 začína podľa rozvrhu v utorok 21. septembra 2021. Rozvrh hodín pre jednotlivé ročníky nášho študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia a Inžinierstvo životného prostredia môžete nájsť na linkoch nižšie, spoločne aj s legendou k jednotlivým skratkám.