Vyhodnotenie súťaže Zelený Andel 2022

19.04.2022

Dňom 30.3.2022 bol ukončený 5. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky a zaslali nám svoju prácu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 34 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov. Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla navyše udeliť 2 mimoriadne ocenenia.

Výhercovia

1. miesto - Diplom spojený so získaním vecnej ceny - smartfón získava:
Timotej Blahušiak (Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin)

2. miesto - Čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny - smarthodinky získava:
Jozef Jabczun, Alex Kanderka (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov)

3. miesto - Čestné uznanie garanta študijného programu "Ochrana a obnova ŽP",

spojené so získaním vecnej ceny - bluetooth reproduktor získava:

Adam Juriš (Gymnázium Jána Hollého, Trnava)


Mimoriadne ocenenie za kvalitne vypracovanú prácu SOČ

spojené so získaním vecnej ceny - darčekový poukaz v hodnote 30€

na nákup kníh v predajniach Martinus získava:

Marek Červeň, Martin Pecko (Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin)Mimoriadne ocenenie za kvalitnú výskumnú prácu v teréne

spojené so získaním vecnej ceny - darčekový poukaz v hodnote 30€

na nákup kníh v predajniach Martinus získava:

Rebeka Jančíková (Gymnázium Gelnica, Gelnica)


Výhercom súťaže týmto gratulujeme

Budeme Vás kontaktovať na email, ktorý ste uviedli v elektronickej prihláške.