Publikačná činnosť na Katedre ekochémie a rádioekológie v roku 2021

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Alterations in allocation and composition of lipid classes in Euonymus fruits and seeds.
Blehová A., Murín M., Nemeček P., Gajdoš P., Čertík M., Kraic J., Matušíková I.
In: Protoplasma
, 258, p. 169-178.

Cultivable Microbiota Associated with Gold Ore from the Rozália Gold Mine, Hodruša-Hámre, Slovakia
Nosáľová, L., Maliničová, L., Kisková, J., Timková, I., Sedláková-Kaduková, J., Pristaš, P.
In: Geomicrobiology Journal, 38, 5, 2021, P. 415-425.

Application of deep eutectic solvents for separation and determination of bioactive compounds in medicinal plants.
Kalaniukova, A., Holuša, J., Musiolek, D., Sedlakova-Kadukova, J., Plotka-Wasylka, J., Andruch, V.
In: Industrial Crops & Products, 2021, 114047.

β-1,3-Glucanases and chitinases participate in the stress-related defence mechanisms that are possibly connected with modulation of arabinogalactan proteins (AGP) required for the androgenesis initiation in rye (Secale cereale L.)
Zieliński K., Dubas E., Gerši Z., Krzewska M., Janas A., Nowicka A., Matušíková I., Żur I., Sakuda S., Moravčíková J.
In: Plant Science
, 258, 110700.

Nitrogenous nutrition affects uptake of arsenic and defense enzyme responses in wheat
Maglovski, M., Rybanský, Ľ., Bujdoš, M., Adamec, A., Blehová, A., Matušíková, I.
In: Polish Journal of Environmental Studies,
30, 2213–2231.

Soybean roots defence against cadmium and its dependence on dose in a non-linear manner
Mészáros, P., Rybanský, L., Bardáčová, M., Roszival, M., Matušíková, I.
In: Israel Journal of Plant Sciences,
10(1).

Optimization of plant extract purification procedure for rapid screening analysis of sixteen phenolics by liquid chromatography
Ranušová, P., Matušíková, I., Nemeček, P.
In: Separations, 8, 1-12, 13.

Recent ecophysiological, biochemical and evolutional insights into plant carnivory
Adamec, L., Matušíková, I., Pavlovič, A.
In: Annals of Botany, 128, 241-259.


V3 

Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Municipal sewage sludge as a source of microelements in sustainable plant production: a laboratory lysimeter study [print, electronic]
Adamcová, V., Valica, M., Gubiš, J., Gubišová, M., Ondreičková, K., Horník, M., Dulanská, S.
In: Nova Biotechnologica et Chimica. 20(2), 2021, s. 1-12. - ISSN 1338-6905


FAI 

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Aplikované prírodné vedy 2021
[electronic]
Valica, M. (editor)
Zborník prác z celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, konanej v Trnave 12. mája 2021 - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. - 158 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0165-6.


GII 

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Arbuskulárna mykoríza a jej vplyv na správanie rastlín v stresových podmienkach
[electronic]
Valica, M. (editor)
Zborník príspevkov z konferencie. 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. - 42 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0185-4.


BEF 

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Príjem a distribúcia ťažkých kovov u rastlín ošetrených arbuskulárnymi mykoríznymi hubami [electronic]
Machalová, L., Valica, M., Adamcová, V., Gubišová, Horník, M.
In: Arbuskulárna mykoríza a jej vplyv na správanie rastlín v stresových podmienkach : zborník príspevkov z konferencie. 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0185-4, s. 3-7 [CD-ROM].

Hodnotenie úlohy arbuskulárnych mykoríznych húb pri príjme kovov pomocou PET analýzy
[electronic]
Adamcová, V., Valica, M., Bardáčová, M., Gubišová, M., Horník, M.
In: Arbuskulárna mykoríza a jej vplyv na správanie rastlín v stresových podmienkach : zborník príspevkov z konferencie. 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0185-4, s. 3-7 [CD-ROM].