Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Ústav chémie a environmentálnych vied
Oddelenie environmentálnych vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo oddelenia:
Hlavná 418
919 51 Špačince

Telefón
+42133/ 5565 303

Email
ker.fpv.ucm@gmail.com

Študijné oddelenie:
Ing. Gabriela Jančovičová
J. Hajdóczyho 1,
2. poschodie - kancelária č.213

Telefón

+42133/ 5565 316

e-mail
gabriela.jancovicova@ucm.sk

Z Trnavy do Špačiniec sa dostanete:

  1. z autobusovej stanice Trnava: nástupište č. 14 a 15
  2. zo Zeleného kríčka: nástupište č. 3 a 4
  3. zo Špačinskej ulice (blízko UCM)

V Špačinciach vystúpiť na 1. zastávke (Základná škola)

Kontaktujte nás