Exkurzia na čistiareň odpadových vôd v Zelenči

22.03.2024

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa študenti bakalárskeho študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia v rámci výuky predmetov Hydrológia a ochrana vôd a Environmentálne inžinierstvo zúčastnili na exkurzii v technologickej prevádzke čistiarne odpadových vôd v Zelenči, ktorú prevádzkuje spoločnosť Tavos a.s. Na exkurzii dostali študenti odborný výklad o technológii a procesoch prebiehajúcich pri fyzikálnej, fyzikálno-chemickej a biologickej úprave komunálnych vôd a následných krokoch prebiehajúcich v rámci kalového hospodárstva.

Týmto sa chceme poďakovať spoločnosti Tavos a.s. a jej zamestnancom, že nám umožnili návštevu ich prevádzky.