Vypísané témy bakalárskych prác 2024/25

23.10.2023

Pre končiacich študentov v akademickom roku 2024/2025 boli na našom oddelení vypísané nasledovné témy bakalárskych prác

 • Uplatnenie superabsorpčných polymérov pri riešení environmentálnych problémov
  Školiteľ: RNDr. Vanda Adamcová, PhD.
  bakalárska práca

 • Využitie optických vlákien pre environmentálne monitorovanie
  Školiteľ: Mgr. Ignác Bugár, PhD.
  bakalárska práca

 • Akumulácia ťažkých kovov v divo rastúcich rastlinách vyskytujúcich sa v kontaminovaných pôdach
  Školiteľ: Mgr. Richard Hančinský, PhD.
  bakalárska práca

 • Aplikácia optických a fotonických metód na štúdium interakcie mikroplastov so živými organizmami
  Školiteľ: prof. Alžbeta Marček Chorvátová, Ph.D., DrSc.
  bakalárska práca

 • Vplyv magnetického poľa strednej intenzity na schopnosť rastlín prijímať zinok z pôdy
  Školiteľ: prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
  bakalárska práca

 • Využitie biosorpcie a bioprecipitácie pri získavaní kovov z elektronických odpadov
  Školiteľ: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
  bakalárska práca

 • Vplyv elektromagnetických polí a elektrického prúdu na tvorbu a odstraňovanie biofilmu ako environmentálnej hrozby
  Školiteľ: RNDr. Miroslava Sinčák
  bakalárska práca

Bližšie informácie o zameraní jednotlivých prác nájdete na priloženom odkaze