prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Funkcia:
profesorka
zástupca Oddelenia environmentálnych vied
prorektor UCM pre vonkajšie vzťahy
vedúca Laboratória molekulárnej environmentalistiky
koordinácia APVV, VEGA, DAAD, CEEPUS, ERASMUS

Email:
ildiko.matusikova@ucm.sk

Telefón:
033/ 5565 333 (UCM Herdu č. 116a)
033/ 5565 361 (FPV Špačince č. 109)
033/ 5565 350 (FPV Hajdóczyho, č. 239)

Konzultačné hodiny:
streda: 14.00-16:00 (FPV Špačince č. 109)
prezenčne, vopred sa ohlásiť

Kancelária:
UCM Herdu Trnava, miestnosť č. 116a
FPV Špačince, miestnosť č. 109
FPV Hajdóczyho Trnava, miestnosť č. 239

Kontaktný formulár