RNDr. Vanda Adamcová, PhD.

Funkcia:
prodekanka FPV pre vzdelávanie
odborný asistent
koordinátor štúdia

Email:
vanda.adamcova@ucm.sk

Telefón:
033/ 5565 326 (FPV Hajdóczyho č. 221)
033/ 5565 392 (FPV Špačince č. 018)

Konzultačné hodiny:
utorok: 13:00 – 15:00 (FPV Hajdóczyho č. 221)
Streda: 9:00 – 11:00 (FPV Hajdóczyho č. 221)

Kancelária:
FPV Hajdóczyho Trnava, miestnosť č. 221
FPV Špačince, miestnosť PRNA5

Kontaktný formulár