Rozvrh hodín pre zimný semester 2023/24

21.09.2023

Výučba v akademickom roku 2023/2024 začína podľa rozvrhu v pondelok 25. septembra 2023. Rozvrh hodín pre jednotlivé ročníky nášho študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia a Inžinierstvo životného prostredia môžete nájsť na linkoch nižšie, spoločne aj s legendou k jednotlivým skratkám.

Akékoľvek ďalšie prípadné zmeny v rozvrhu budú zverejnené v systéme AiS2. V prípade potreby pre prácu s AiS2 študujte manuály uverejnené na stránkach univerzity.