Exkurzia na Bellušov vodojem

14.03.2024

V rámci výuky študenti bakalárskeho študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia a inžinierskeho študijného programu Inžinierstvo životného prostredia navštívili areál Trnavskej vodárenskej spoločnosti, kde sa nachádza Bellušov vodojem. Tento vodojem pomáha zásobovať nielen mesto Trnava, ale aj okolité obce. V areáli sme mali možnosť vidieť nielen technické zázemie, ale bol nám zabezpečený aj odborný výklad k manažmentu vody od jej získania z prameňov, cez procesy jej úpravy až po následnú distribúciu v mestskej vodovodnej siete.

Týmto sa chceme poďakovať spoločnosti Tavos a.s. a jej zamestnancom, že nám umožnili návštevu ich prevádzky