Workshop Save wetland together - Zachráňme spolu mokrade

20.09.2023

Dňa 19.9.2023 sa v rámci medzinárodnej konferencie ANS 2023 uskutočnil workshop k projektu Save wetland together - Zachráňme spolu mokrade, ktorý získal grant z Nórska. Cieľom projektu je revitalizácia a záchrana 4 ohrozených mokradí v Štiavnickom a Kremnickom pohorí a aktivity na zlepšenie povedomia verejnosti o klimatickej zmene. Naša fakulta prírodných vied je jedným z partnerov tohto projektu. V rámci workshopu boli prezentované doteraz získané výsledky jednotlivých partnerov.

Harmonogram workshopu bol nasledovný:


10.00 – 10.20 Všeobecná prezentácia o projekte SWT (Ivan Matušek)
10.20 – 10.40 Informácia o programe Nórskych grantov (Ministerstvo životného prostredia)
10.40 – 11.00 Výsledky monitorovania kvality vôd a pôd v lokalitách mokradí (UCM)
11.00 – 11.20 Výsledky zoologického a botanického monitoringu mokradí (ŠOP)
11.20 – 11.40 Projekt revitalizácie mokradí (ŠOP)

11.40 – 12.00 Coffee Break

12.00 – 12.20 Predstavenie práce informačného bodu ZŠ M. Hella (ZŠ M. Hella)
12.20 – 12.40 Využitie inteligentných informačných technológií na vybudovanie automatizovanej monitorovacej siete v mokradiach (Ján Tóth)
12.40 – 13.00 Využitie dronov pri monitoringu stavu mokradí – výstupy (Michal Paal)

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 14.20 Výsledky výskumu zmien postojov a správania žiakov a študentov k problematike klimatickej zmeny a mokradí (Lenka Diener)
14.20 – 14.40 Skúsenosti s realizáciou ochrany mokradí v Nórsku a výchova žiakov a študentov v oblasti prírodných vied (Elisabeth Iversen)
14.40 – 16.00 Záver – Okrúhly stôl

16.00 – 16.15 Coffee Break