Vymenovanie novej profesorky

13.09.2023

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vymenovala nových vysokoškolských profesorov. Medzi vymenovanými bola aj zástupkyňa nášho oddelenia doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., ktorá získala profesorský titul v molekulárnej biológii

Profesorka Matušíková sa dlhodobo venuje molekulárnej biológii a fyziológii rastlinného stresu. Na UCM pôsobí už od roku 2015. Jej profesionálne aktivity sú zamerané na mechanizmy v rastlinách, pomocou ktorých čelia znečisteniu životného prostredia toxickými kovmi ako arzén či kadmium. Snaží sa identifikovať gény a proteíny, pomocou ktorých je možné selektovať odrody plodín využiteľných pre ekologickú dekontamináciu pôd. V skoršom výskume jej výsledky ako prvé potvrdili, že mäsožravé rastliny trávia svoju korisť vlastnými enzýmami a izolovala aj vôbec prvé jadrové gény z mäsožravej rastliny.

Pani profesorke srdečne blahoželáme!