Návrh tém bakalárskych prác 2022/23

27.01.2022

Pre akademický rok 2022/2023 boli na našej katedre vypísané nasledovné témy bakalárskych prác:

 • Vplyv magnetického poľa na tvorbu biofilmov
  Školiteľ: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.

 • Vplyv urbánnych elektromagnetických polí na klíčivosť a rast rastlín
  Školiteľ: Mgr. Miroslava Lachká

 • Bioakumulácia mikroplastov v živých systémoch
  Školiteľ: Mgr. Martin Valica, PhD.

 • Uplatnenie superabsorpčných polymérov pri riešení dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve
  Školiteľ: RNDr. Vanda Adamcová, PhD.

 • Vplyv ťažkých kovov a iných environmentálnych faktorov na kvalitu prírodných mokradÍ
  Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.

 • Rôznorodosť pšeníc v schopnosti akumulovať ióny esenciálnych kovov a jej využitie pre ekologické poľnohospodárstve
  Školiteľ: RNDr. Monika Bardáčová, PhD.

 • Využitie rastlín na remediáciu životného prostredia znečisteného ťažkými kovmi
  Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

 • Využitie optických vlákien pre environmentálne monitorovanie
  Školiteľ: Mgr. Ignác Bugár, PhD.

Bližšie informácie o zameraní jednotlivých bakalárskych prác nájdete na priloženom odkaze