Trnavský Rínek 2023

15.10.2023

V sobotu 14. októbra sa konal tradičný Trnavský rínek, na ktorom sa zúčastnili aj členovia nášho oddelenia ako zástupcovia Fakulty prírodných vied UCM. V rámci tohto podujatia sme mali v našom stánku priestor, kde sme prezentovali aktuálne environmentálne problémy s vodným manažmentom v krajine. Na vysvetlenie prístupu človeka ku krajine sme mali k dispozícii fyzický 3D interaktívny model, ktorý si návštevníci podujatia mohli sami vyskúšať. Tento model simuluje kolobeh vody v krajine po prívalových dažďoch a demonštruje vplyv vodozádržných opatrení. Cieľom je ukázať vplyv pozitívnych a negatívnych zásahov človeka na cyklus vody v prírode.

Ďakujeme za priestor organizátorovi podujatia a všetkým návštevníkom, ktorí si prišli vyskúšať náš model.