Elektronická prihláška

Podmienkou pre prihlásenie projektu do sútaže:

  • je elektronicky vyplnená prihláška 
  • elektronicky zaslaná písomná práca vo formáte PDF na adresu ker.fpv.ucm@gmail.com.

Každý účastník súťaže dostane potvrdenie o doručení projektu a zaradení do hodnotenia. Termín podania prihlášky do súťaže: 31.3.2024