Elektronická prihláška

Prihlasovanie prác do súťaže bolo ukončené dňa 15.4.2020 a aktuálne prebieha hodnotenie ich hodnotenie. O výsledkoch súťaže vás budeme informovať na našom webe a prostredníctvom e-mailu.