Harmonogram štúdia

HARMONOGRAM ŠTÚDIA V BAKALÁRSKYCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORANDSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Bakalárske štúdium

Zimný semester akademického roka 2017/2018


Zápis na štúdium

Elektronický predzápis študentov do ďalších rokov štúdia

jún 2017

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia

september 2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

25. 09. 2017

Slávnostná imatrikulácia študentov

november 2017


Zimný semester pre nekončiacich študentov

Výučba (12 týždňov)

26.9. - 15.12.2017

Prázdniny

18.12.´17 - 5.1.´18

Skúšobné obdobie

8.1. - 9.2.2018


Zimný semester pre končiacich študentov

Výučba (10 týždňov)

26.9.´17 - 1. 12.´17

Skúšobné obdobie pre končiacich študentov

4.12.´17 - 15.12.´17

Odovzdanie indexov na študijné oddelenie - študenti denného štúdia

do 15. 12. 2017

Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku

do 15. 12. 2017

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP).......................................... do 15. 12. 2017

Štátne skúšky *................................................................................ 15. 01. 2018 - 31. 01. 2018

Promócie ............................................................................................................... február 2018

Letný semester akademického roka 2017/2018

Letný semester pre nekončiacich študentov

Výučba (13 týždňov) ....................................................................... 12. 02. 2018 - 11. 05. 2018

Prázdniny ........................................................................................ 29. 03. 2018 - 03. 04. 2018

Skúšobné obdobie .......................................................................... 14. 05. 2018 - 29. 06. 2018

Letné prázdniny .............................................................................. 02. 07. 2018 - 31. 08. 2018

Letný semester pre končiacich študentov - I. termín

Výučba (9 týždňov).......................................................................... 12. 02. 2018 - 13. 04. 2018

Prázdniny ........................................................................................ 29. 03. 2018 - 03. 04. 2018

Skúšobné obdobie ........... .............................................................. 16. 04. 2018 - 04. 05. 2018

Odovzdanie indexov na študijné oddelenie - študenti denného štúdia............ do 07. 05. 2018

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)......................... najneskôr do 30. 04. 2018

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky............................................................. do 07. 05. 2018

Štátne skúšky*................................................................................. 14. 05. 2018 - 08. 06. 2018

Promócie ..................................................................................................................... jún 2018

Letný semester pre končiacich študentov - II. termín

Výučba (13 týždňov) ....................................................................... 12. 02. 2018 - 11. 05. 2018

Prázdniny ........................................................................................ 29. 03. 2018 - 03. 04. 2018

Skúšobné obdobie .......................................................................... 14. 05. 2018 - 29. 06. 2018

Letné prázdniny .............................................................................. 02. 07. 2018 - 31. 08. 2018

Odovzdanie indexov na študijné oddelenie - študenti denného štúdia............. do 29. 06. 2018

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)......................................... do 29. 06. 2018

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky............................................................. do 29. 06. 2018

Štátne skúšky** * * .........................................................................13. 08. 2018 - 31. 08. 2018

Promócie ........................................................................................................... október 2018**

Magisterské štúdium

Zimný semester akademického roka 2017/2018

Zápis na štúdium

Elektronický predzápis študentov do ďalších rokov štúdia.......................................... jún 2017

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia .......................................................... september 2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 ........................................... 25. 09. 2017

Slávnostná imatrikulácia študentov ................................................................. november 2017

Zimný semester pre nekončiacich študentov

Výučba (12 týždňov) ....................................................................... 26. 09. 2017 - 15. 12. 2017

Prázdniny ........................................................................................ 18. 12. 2017 - 05. 01. 2018

Skúšobné obdobie .......................................................................... 08. 01. 2018 - 09. 02. 2018

Zimný semester pre končiacich študentov

Výučba (10 týždňov) ....................................................................... 26. 09. 2017 - 01. 12. 2017

Skúšobné obdobie pre končiacich študentov. ................................ 04. 12. 2017 - 15. 12. 2017

Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku. ........................................................... do 15. 12. 2017

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP).......................................... do 15. 12. 2017

Štátne skúšky*................................................................................. 15. 01. 2018 - 31. 01. 2018

Promócie ............................................................................................................... február 2018

Letný semester akademického roka 2017/2018

Letný semester pre nekončiacich študentov

Výučba (13 týždňov) ....................................................................... 12. 02. 2018 - 11. 05. 2018

Prázdniny ........................................................................................ 29. 03. 2018 - 03. 04. 2018

Skúšobné obdobie .......................................................................... 14. 05. 2018 - 29. 06. 2018

Letné prázdniny .............................................................................. 02. 07. 2018 - 31. 08. 2018

Letný semester pre končiacich študentov - I. termín

Výučba (9 týždňov).......................................................................... 12. 02. 2018 - 13. 04. 2018

Prázdniny ........................................................................................ 29. 03. 2018 - 03. 04. 2018

Skúšobné obdobie ........... .............................................................. 16. 04. 2018 - 04. 05. 2018

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)......................... najneskôr do 30. 04. 2018

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky............................................................. do 04. 05. 2018

Štátne skúšky*................................................................................. 14. 05. 2018 - 08. 06. 2018

Promócie ..................................................................................................................... jún 2018

Letný semester pre končiacich študentov - II. termín

Výučba (13 týždňov) ....................................................................... 12. 02. 2018 - 11. 05. 2018

Prázdniny ........................................................................................ 29. 03. 2018 - 03. 04. 2018

Skúšobné obdobie .......................................................................... 14. 05. 2018 - 29. 06. 2018

Letné prázdniny .............................................................................. 02. 07. 2018 - 31. 08. 2018

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)......................................... do 29. 06. 2018

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky............................................................. do 29. 06. 2018

Štátne skúšky** * * .........................................................................13. 08. 2018 - 31. 08. 2018

Promócie ........................................................................................................... október 2018**

Doktorandské štúdium

Zimný semester akademického roka 2017/2018

Zápis na štúdium

Zápis študentov do 1. roka štúdia ................................................................... september 2017

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia ***................................................... september 2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 ........................................... 25. 09. 2017

Odovzdanie individuálneho študijného plánu na OAČ....................................... do 29. 09. 2017

Prázdniny zimné.............................................................................. 18. 12. 2017 - 05. 01. 2018

Dizertačná skúška - 1. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky..................................................................... február 2018

Termín odovzdania projektov k DzS................................................................... do 12. 01. 2018

Obhajoba dizertačnej práce - 1. termín

Termín obhajoby dizertačnej práce....................................................................... február 2018

Termín odovzdania dizertačnej práce(CRZP).................................................... do 15. 12. 2017

Letný semester akademického roka 2017/2018

Zápis na štúdium

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia ........................................ 05. 02. 2018 - 09. 02. 2018

Prázdniny jarné................................................................................ 29. 03. 2018 - 03. 04. 2018

Prázdniny letné ............................................................................... 02. 07. 2018 - 31. 08. 2018

Dizertačná skúška - 2. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky........................................................................... máj 2018

Termín odovzdania projektov k DzS................................................................... do 06. 04. 2018

Obhajoba dizertačnej práce - 2. termín

Termín obhajoby dizertačnej práce ........................................................................ august 2018

Termín odovzdania dizertačnej práce(CRZP)..................................................... do 29. 06. 2018

Promócie .............................................................................................................. október 2018

CRZP - Centrálny register záverečných prác - tri dni pre štátnou skúškou je študent povinný

odovzdať certifikát originality ZP

Materiál prerokovalo kolégium rektora dňa: 13. septembra 2016

Harmonogram štúdia na akademický rok

2017/2018 bude zverejnený dňa: 14. septembra 2016

Trnava 13. septembra 2016 Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.

rektor

* Presný termín podľa harmonogramu zverejnia pre jednotlivé študijné programy dekani

do 30. septembra 2017.

** termín promócií pre študentov Bc., Mgr. a PhD. štúdia, ktorí vykonajú štátnu skúšku

v auguste a pre absolventov rigorózneho konania.

*** študent je povinný si priniesť a odovzdať ročné hodnotenie doktoranda, inak nemôže

byť zapísaný do vyššieho roka štúdia.

****Termíny štátnych skúšok v jednotlivých študijných programoch v letných termínoch

vyhlásia dekani fakúlt na začiatku akademického roka, najneskôr do

30. septembra 2017.