doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.

Funkcia:
docent
vedúci katedry
vedúci Pracoviska rádioekológie a nukleárnej analýzy

Telefón:
033/ 55 65 350
033/ 55 65 392

Email:
miroslav.hornik@ucm.sk

Konzultačné hodiny:
piatok: 10:00 - 14:00

Kancelária:
Pracovisko rádioekológie a nukleárnej analýzy
FPV Hajdóczyho, Trnava miestnosť č. 236

Kontaktujte ma