3. ročník Vedeckého veľtrhu v Bratislave

25.09.2018

Dňa 14.9.2018 sa na námestí Eurovea v Bratislave uskutočnil 3. ročník Vedeckého veľtrhu (https://www.vedeckyveltrh.sk/). Na tomto podujatí sa zúčastnila aj Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave prostredníctvom spoločného stánku so spoločnosťou BIONT, a.s. a témy s názvom "Rastliny na vyšetrení u lekára". Účastníci veľtrhu sa mohli dozvedieť o možnostiach využitia medicínskych diagnostických techník ako je röntgen (CT), resp. röntgenový film, magnetická rezonancia (MR) alebo pozitrónová emisná tomografia (PET) vo výskume rastlín, pričom im boli vizuálne odprezentované 2D a 3D záznamy pohybu látok a kovov v pletivách rastlín získané v rámci výskumných aktivít katedry. Každý účastník stánku si odniesol okrem zaujímavých poznatkov aj malý darček v podobe rastlinky rastúcej v skúmavke obsahujúcej špeciálne rastové médium.