Deň fascinácie rastlinami 2019

20.06.2019

Dňa 23.5.2019 sa členovia našej katedry zúčastnili na podujatí "Deň fascinácie rastlinami 2019", ktorý sa uskutočnil v priestoroch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Širokej verejnosti naši pracovníci priblížili svet rastlín, ich význam a výskum, ktorý sa realizuje na našom pracovisku.