Ekotopfilm 2019 v Prešove

15.11.2019

V dňoch 13. a 14.11.2019 boli naši Keráci na medzinárodnom filmovom festivale Ekotopfilm 2019 v Prešove, ktorého cieľom zmeniť návštevníkom pohľad na svet a zvýšiť záujem o ochranu životného prostredia. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý filmový program, ktorý priniesol široké spektrum tém.
Počas dvoch dní tu naša katedra poskytovala informácie o našej fakulte prírodných vied a študijnom odbore ochrana a obnova životného prostredia pre návštevníkov festivalu, ktorý sa mohli zapojiť aj do našej súťaže so živými skúmavkami.

Tešíme sa opäť na ďalšie podujatie v Žiline a Trnave.