European Biotechnology Congress

22.04.2019

Doktorandi Katedry ekochémie a rádioekológie sa v dňoch od 11.4. do 13.4. zúčastnia významného medzinárodného vedeckého kongresu EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS (www.eurobiotech2019.eu), ktorý sa uskutoční vo Valencii v Španielsku.

Ide o významné vedecké podujatie v oblasti Biotechnológií, kde budú naši doktorandi prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v problematikách spadajúcich do environmentálnych biotechnológií. Zároveň naša Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave patrí medzi významných partnerov tohto kongresu z pomedzi ďalších 55 inštitúcií sveta.