Informácia k priebehu výuky LS 2020/2021

28.02.2021

Milí študenti, letný semester v akademickom roku 2020/2021 začína dňa 08.02.2021. Rozhodnutím rektora UCM sa bude výučba študentov na FPV UCM realizovať dištančnou formou podľa rozvrhov, ktoré sú zverejnené v AISe.

Pre študijný program Ochrana a obnova životného prostredia sa bude realizovať bloková výučba laboratórnych cvičení pre nekončiace ročníky v termíne 26.04.2021 - 07.05.2021, pričom podrobný rozpis pre jednotlivé ročníky bude zverejnený začiatkom semestra. Počas týchto dvoch týždňov sa nebudú realizovať prednášky ani semináre len laboratórne cvičenia, výučba teoretických predmetov bude prebiehať v termíne od 08.02.2021 do 23.04.2021.

Rozpis realizácie výučby pre končiace ročníkybude zverejnený začiatkom semestra.