Konferencia XX. Štiavnické dni 2019

04.10.2019

Náš vedecký tím sa začiatkom októbra zúčastnil na medzinárodnej vedeckej konferencii XX. Štiavnické dni 2019 konajúcej sa v priestoroch Hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici. Konferencia bola zameraná na aspekty využívania jadrovej energie vo vede, technike, výskyt rádioizotopov v životnom prostredí a ochranu pred pôsobením ionizujúceho žiarenia.