Kópia - Vyhodnotenie súťaže Zelený Andel 2020

20.04.2021

Dňom 16.4.2020 bol ukončený 3. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky a zaslali nám svoju prácu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 39 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov. Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla navyše udeliť 3 mimoriadne ocenenia

Výhercovia

1. miesto - Diplom spojený so získaním vecnej ceny - elektrická kolobežka získava:
Ema Mišenková a Viktória Barillová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov)

2. miesto - Čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny - dron získava:
Tomáš Trnka (Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina)


3. miesto - Čestné uznanie garanta študijného programu "Ochrana a obnova ŽP", 
spojené so získaním vecnej ceny - smartfón získava:
Lucia Tomášová (Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou)

Mimoriadne ocenenie za kvalitne vypracovanú prácu SOČ spojené so získaním vecnej ceny
darčekový poukaz v hodnote 30€ na nákup kníh v predajniach Martinus získava:

Alexandra Mrkvová (Gymnázium Malacky)

Mimoriadne ocenenie za kvalitnú výskumnú prácu v teréne spojené so získaním vecnej ceny - darčekový poukaz v hodnote 30€ na nákup kníh v predajniach Martinus získava:
Natália
Lanczová (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta)

Mimoriadne ocenenie
za kvalitnú prácu v oblasti environmentálneho vzdelávania a výchovy spojené so získaním vecnej ceny - darčekový poukaz v hodnote 30€ na nákup kníh v predajniach Martinus získava:

Simona Rucková (Stredná odborná škola drevárska a stavebná,Krásno nad Kysucou)

Výhercom súťaže týmto gratulujeme.