Medzinárodná vedecká konferencia QUAERE 2018

13.02.2018

18. - 22. 6. 2018 sa bude konať VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a odborných asistentov QUAERE 2018, Česká republika.

Konferenčné sekcie:

1. Management, marketing;
2. Ekonomika, bankovníctvo, poisťovníctvo;
3. Verejná správa a makroprocesy;
4. Prírodné vedy;
5. Psychológia, sociológia, pedagogika;
6. Informatika;
7. Technológie, strojárenstvo, stavebníctvo.


Zborník konferencie bude preložený citačnou databázou SCOPUS. Vybrané texty budú zverejnené v časopise AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research, vedený v Web of Science Core Collection, Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Viac informácií nájdete na:

Viac info o konferencii