Mladý tvorca 2019

05.11.2019

Dňa 5.11.2019 sa konal 27. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania s názvom Mladý tvorca 2019, ktorý sa konal v priestoroch agrokomplexu v Nitre. Na tomto podujatí sme boli prezentovať možnosti ďalšieho štúdia na našej fakulte. Okrem informácií o štúdiu a činnosti jednotlivých fakúlt sme návštevníkom umožnili sa zapojiť do instagramovej súťaže o Xiaomi Mi Band 3. 

Cieľom výstavy je podporiť a propagovať odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe.