Noc výskumníkov 2018

09.10.2018

Na podujatí Noc výskumníkov v Banskej Bystrici v obchodnom centre Europa sa dňa 28.9.2018 zúčastnili aj zástupcovia našej Katedry ekochémie a rádioekológie. Deti veľmi zaujala detekcia DNA aj kontrolných elementov pravých bankoviek pomocou UV svetla. Videli pod mikroskopom listy žihľavy aby si vedeli predstaviť, prečo a ako ich rastlina pri dotyku popŕhli v záujme svojej obrany. Pozorovali aj štruktúry listov, ktorými rastlina dýcha, aj ktorými fotosyntetizuje. Dievčatám sa páčili najmä okvetné lístky muškátu, ktoré pod mikroskopom mali zaujímavú členitú štruktúru. Starším záujemcov sme demonštrovali analýzy rastlín pozitrónovým tomografom; pomocou neho - podobne ako lekári hľadajú nádorové bunky - pracovníci fakulty detekujú v rastlinách príjem a distribúciu kovov. Návštevníci mohli porovnať autorádiogramy rôznych rastlín a distribúciu rôznych kovov.