Noc výskumníkov 2021

24.09.2021

Dňa 24.9.2021 sa naša katedra zúčastnila na online podujatí Európska noc výskumníkov. V rámci programu sekcie "Spoznaj svojho vedca" sme pre Strednú odbornú školu drevársku v Krásne nad Kysucou a Strednú školu chemickú Vlčie Hrdlo v Bratislave pripravili nasledovné odborné prednášky

Netradičné využitie nukleárnej medicíny vo výskume rastlín

doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD., RNDr. Vanda Adamcová, PhD.

Prezentácia si dáva za cieľ ukázať študentom stredných škôl, že nukleárna medicína nepomáha len pri diagnóze rôznych ochorení u človeka, ale môže predstavovať aj zaujímavý nástroj vo výskume rastlín. V rámci prezentácie budú interaktívne predstavené techniky, ako pozitrónová emisná tomografia a autorádiografia, a ich využitie pri zobrazovaní pohybu rôznych látok a kovov v rastlinách. Zároveň budú taktiež interaktívnou formou odprezentované vedecké laboratóriá, priestory a vybavenie, ktoré umožňujú pestovať rastliny za laboratórnych podmienok, s cieľom umožniť študentom nazrieť do kuchyne vedca - environmentalistu.

Nie je extrém ako extrém
(Keď sa biológia spojí s technikou)

prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.

Dnes ešte viac ako v minulosti vnímame mikroorganizmy ako hrozbu, sú pre nás zdroj chorôb alebo dôsledok špiny. Už takmer dva roky sa všetci potýkame s pandémiou a mikroorganizmy sú pre nás viac nepriateľmi ako priateľmi. Pravda však je, že väčšina mikroorganizmov je pre nás veľmi užitočná. Práve vďaka veľmi zaujímavým a často až šokujúcim schopnostiam mikroorganizmov, sú dnes už mnohé z nich využívané v rôznych technických odboroch, dokonca v mnohých predstavujú hybnú silu ich rozvoja. Na prednáške spoznáte mikroorganizmy ako milovníkov extrémov a uvidíte aký obrovský potenciál sa v nich skrýva do budúcnosti pri tvorbe rôznych technológií zameraných na spracovanie odpadov, získavania kovov alebo energie.