Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Ochrana Ovzdušia 2018

29.06.2018

Organizátori a členovia prípravného výboru si Vás aj tento rok dovoľujú pozvať na tradičnú medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA, na ktorej sa každoročne stretávajú odborníci a sympatizanti z tejto oblasti, aby si navzájom vymenili svoje poznatky a skúsenosti a stretli sa opäť po roku v príjemnom prostredí hotela Patria. Tohoročné tematické okruhy poskytujú priestor pre zaujímavé prezentácie a rozsiahlejší pohľad na danú problematiku.