Reportáž v relácii RTVS Veda a Technika

29.06.2019

Dňa 1.6.2019 RTVS odvysielala na svojom programe STV2 reportáž o spoločnom Výskumnom pracovisku pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a spoločnosti BIONT, a.s., Bratislava, ktoré bolo vybudované a minulý rok otvorené v priestoroch Fakulty prírodných vied UCM. Toto Výskumné pracovisko zahŕňa Laboratórium pozitrónovej emisnej tomografie, kde je umiestnený unikátny experimentálny pozitrónový emisný tomograf. V podmienkach SR, a to nielen v rámci vysokého školstva, ide o jediný prístroj tohto druhu. Ak sa chceš dozvedieť viac tak klikni tu.